releases/pl/v.1.4.2.release (2121bea) 2021-03-31 14:18

Przenieś plac budowy na swój komputer!

Mierz, Dokumentuj, Wizualizuj, Współpracuj!

Proste, ale potężne!